Sport zaly

Gidroelektrik stansiýasyna kompýuter gözegçiligi we gözegçilik üçin taslama mysallar bazasy ulgamyny işläp düzmek we ulanmak, Sekiz bap, üç mysal
Has giňişleýin görüň

Myhmanhana

Gidroelektrik stansiýasyna kompýuter gözegçiligi we gözegçilik üçin taslama mysallar bazasy ulgamyny işläp düzmek we ulanmak, Sekiz bap, üç mysal
Has giňişleýin görüň

Kollej we sport topary

Gidroelektrik stansiýasyna kompýuter gözegçiligi we gözegçilik üçin taslama mysallar bazasy ulgamyny işläp düzmek we ulanmak, Sekiz bap, üç mysal
Has giňişleýin görüň

Daşarda

Gidroelektrik stansiýasyna kompýuter gözegçiligi we gözegçilik üçin taslama mysallar bazasy ulgamyny işläp düzmek we ulanmak, Sekiz bap, üç mysal
Has giňişleýin görüň

2023-nji ýylda Hindistanyň Mumbay şäherinde geçirilen IHFF Fitness sergisi uly üstünlik bilen tamamlandy we Impulse Fitness ep-esli ünsi çeken önümleriň köpüsini görkezdi.Iň esasy wakalaryň arasynda meşhur IFP Plate Loading Strength Training Series, SL Plate Loading Strength Training Series, th ...

TOKYO, 2023-nji ýylyň 2-nji awgusty - Garaşylýan 2023 SPORTEC Japanaponiýa sergisi şu gün başlandy we fitnes höwesjeňleri dynç alýarlar!“Impulse Fitness”, fitnes pudagynda meşhurlyk gazanan bu abraýly çärä sergi hökmünde gatnaşýandygyna buýsanýar.Sergi geçirilýär ...

2023-nji ýylyň 12-nji iýunynda Pekindäki Milli tennis merkeziniň göwher kazyýetinde 2023-nji ýylda açylan “China Açyk” açylyş dabarasynyň metbugat konferensiýasy geçirildi.Impulse Fitness, Hytaý Tennis Açyk tarapyndan bellenen fitnes enjamlary pudagynda aýratyn üpjün ediji hökmünde bu açyk çärä gatnaşmaga çagyryldy ...

2023-nji ýylyň 13-nji aprelinde Germaniýanyň Köln şäherinde FIBO sergisi geçiriler.Impulse Fitness, soňky gözleglerimizi we ösüş üstünliklerimizi görkezip, bu abraýly çärä gatnaşmaga çagyryldy.Dünýäniň dürli künjeklerinden sport höwesjeňleri bilen birleşip, bu beýik o ...

2022 FIBO EXPO 7-nji aprelde Germaniýanyň Köln şäherinde ýerleşýän Halkara konwensiýa we sergi merkezinde açyldy.Fitnes, saglyk we saglyk üçin dünýädäki iň uly söwda çäresi hökmünde onuň açylmagy, dünýä fitnes pudagynyň birleşmegine itergi berdi we ...