Өндүрүм тизмеси

 • Көкүрөк пресс/катар - RL8101
  +

  Көкүрөк пресс/катар - RL8101

 • Biceps curl/Trceps узартуу - RL8103
  +

  Biceps curl/Trceps узартуу - RL8103

 • Буттун узартылышы/Бутун тармалдашы - RL8105
  +

  Буттун узартылышы/Бутун тармалдашы - RL8105

 • Stretch - RL8106
  +

  Stretch - RL8106

 • Ab Crunch/Back кеңейтүүсү - RL8107
  +

  Ab Crunch/Back кеңейтүүсү - RL8107

 • Жамбашты уурдоо/Аддукция - RL8108
  +

  Жамбашты уурдоо/Аддукция - RL8108

 • Leg Press - RL8110
  +

  Leg Press - RL8110