ထုတ်ကုန်စာရင်း

 • ရင်ဘတ်အနှိပ်/အတန်း - RL8101
  +

  ရင်ဘတ်အနှိပ်/အတန်း - RL8101

 • Biceps curl/Trceps တိုးချဲ့မှု - RL8103
  +

  Biceps curl/Trceps တိုးချဲ့မှု - RL8103

 • ခြေထောက်တိုးချဲ့ခြင်း/ခြေထောက်ကောက်ကြောင်း - RL8105
  +

  ခြေထောက်တိုးချဲ့ခြင်း/ခြေထောက်ကောက်ကြောင်း - RL8105

 • ဆန့် - RL8106
  +

  ဆန့် - RL8106

 • Ab Crunch/Back extension - RL8107
  +

  Ab Crunch/Back extension - RL8107

 • တင်ပါးကို ပြန်ပေးဆွဲ/ဆွဲသွင်းခြင်း - RL8108
  +

  တင်ပါးကို ပြန်ပေးဆွဲ/ဆွဲသွင်းခြင်း - RL8108

 • ခြေထောက်နှိပ်ခြင်း - RL8110
  +

  ခြေထောက်နှိပ်ခြင်း - RL8110