ထုတ်ကုန်စာရင်း

 • Lat Pulldown/Seated Row - PL9002
  +

  Lat Pulldown/Seated Row - PL9002

 • ခြေထောက်နှိပ်ခြင်း/ခြေသလုံးကြွက်သားမြှင့်ခြင်း - PL9010
  +

  ခြေထောက်နှိပ်ခြင်း/ခြေသလုံးကြွက်သားမြှင့်ခြင်း - PL9010

 • အပြင်/အတွင်းပေါင် - PL9016
  +

  အပြင်/အတွင်းပေါင် - PL9016

 • Multi Press - PL9021
  +

  Multi Press - PL9021

 • အနောက် Deltoid/Pectral Fly - PL9022
  +

  အနောက် Deltoid/Pectral Fly - PL9022

 • Biceps/Triceps - PL9023B
  +

  Biceps/Triceps - PL9023B

 • AB/Low Back - PL9024
  +

  AB/Low Back - PL9024

 • ခြေထောက်တိုးချဲ့ခြင်း/ခြေထောက်ကွေးခြင်း - PL9019
  +

  ခြေထောက်တိုးချဲ့ခြင်း/ခြေထောက်ကွေးခြင်း - PL9019