ထုတ်ကုန်စာရင်း

 • လှောင်အိမ်တစ်ဝက် နောက်ဆက်တွဲ - IFHCL
  +

  လှောင်အိမ်တစ်ဝက် နောက်ဆက်တွဲ - IFHCL

 • လှောင်အိမ်တစ်ဝက် SMITH ပူးတွဲပါ - IFHCS
  +

  လှောင်အိမ်တစ်ဝက် SMITH ပူးတွဲပါ - IFHCS

 • POWER CAGE LAT ATTACHMENT - IFPCL
  +

  POWER CAGE LAT ATTACHMENT - IFPCL

 • လှောင်အိမ်တစ်ဝက် - IFHC
  +

  လှောင်အိမ်တစ်ဝက် - IFHC

 • အိတ်တစ်ဝက် PEC FLY ပူးတွဲပါ - IFHCP
  +

  အိတ်တစ်ဝက် PEC FLY ပူးတွဲပါ - IFHCP

 • POWER CAGE - IFPC
  +

  POWER CAGE - IFPC

 • 45-degree hyperextension - IF45
  +

  45-degree hyperextension - IF45

 • ထိုင်သော တရားဟောဆရာ CURL - IFSPC
  +

  ထိုင်သော တရားဟောဆရာ CURL - IFSPC

 • MLUTI ရည်ရွယ်ချက် ခုံတန်းလျား - IFFID
  +

  MLUTI ရည်ရွယ်ချက် ခုံတန်းလျား - IFFID

 • ချိန်ညှိနိုင်သော ဝမ်းဗိုက်ထိုင်ခုံ - IFAAB
  +

  ချိန်ညှိနိုင်သော ဝမ်းဗိုက်ထိုင်ခုံ - IFAAB

 • Flat Bench - IFFB
  +

  Flat Bench - IFFB

 • ARM CURL ပူးတွဲပါ - IFARMA
  +

  ARM CURL ပူးတွဲပါ - IFARMA

12နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၂